Preventie- en integriteitsbeleid

Onderdelen van het preventie- en integriteitsbeleid zijn de volgende documenten:

 1. Gedragscode (voor iedereen)
 2. Gedragscode voor trainers en vrijwilligers

Visie JvR de Batauwers t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • We willen dat iedereen weet hoe grensoverschrijdend gedrag te melden
 • We weten hoe te handelen indien grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt.

Vertrouwenspersoon

Binnen JvR de Batauwers is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon werkt informeel en onderzoekt zelf nooit zaken. Op dit moment is Gerdi van Lith benoemd tot vertrouwenspersoon binnen JvR de Batauwers. De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@jvrdebatauwers.nl.

Taken vertrouwenspersoon

 • Opvang en begeleiding van leden of andere betrokkenen bij de vereniging die last hebben van grensoverschrijdend gedrag
 • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en zo nodig de verwijzing naar de vertrouwenspersoon van de KNWU of andere professionele hulpverleners;
 • Het vertrouwelijk behandelen van gegevens en informatie
 • Vertrouwenspersoon maakt een verslag van het gesprek en biedt dit ter goedkeuring aan bij de klager.
 • Dit verslag wordt opgeslagen in MS office van JvR de Batauwers (gedeelte uitsluitend toegankelijk voor de vertrouwenspersoon)
 • Adviseren van het bestuur over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Als de klacht betrekking heeft op de interne vertrouwenspersoon zelf, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNWU. Die neemt de rol van vertrouwenspersoon dan over.

Ook als je getuige bent van ongewenst gedrag kun je dit (indien gewenst anoniem) melden bij de interne vertrouwenspersoon.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?

Als je met ongewenst gedrag geconfronteerd wordt is het belangrijk dat je er in ieder geval niet mee blijft rondlopen. Dat lost niets op. Praat erover met anderen, bijvoorbeeld in eerste instantie met je ouders of je partner. Blijf in ieder geval ook niet denken dat het aan jou ligt. Daar kom je niet verder mee. Wees rationeel en laat je niet teveel door emoties leiden.

Gevolgen ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag heeft desastreuze gevolgen voor iedereen:

 • voor de leden die er het slachtoffer van zijn: verslechtering van gezondheid, zelfvertrouwen, moreel, en prestaties
 • voor de leden die er niet zelf het slachtoffer van zijn maar die er getuige van zijn of ervan op de hoogte zijn: schuldgevoel, onzekerheid
 • voor het bestuur: afname sfeer binnen de vereniging, negatieve publiciteit en eventuele juridische gevolgen.