Kantine dienst

Zoals vastgelegd in onze visie; we zullen allemaal actieve vrijwilligers zijn, want de vereniging zijn wij samen.

Een van de onderwerpen waar “vrijwilligers” nodig zijn is de kantine bar en kantine schoonmaakdienst. In samenspraak met de BMX vereniging hebben we enkele tijdstippen afgesproken wanneer wij de bardienst verzorgen. We hebben een vaste groep van mensen die de bardiensten doen en mensen die mee willen helpen zijn altijd welkom.

aandachtspunten

  • Uiteraard staat niemand er alleen voor. Andere kantine commissie leden zullen helpen.
  • In de keuken hangen lijsten die taken nader verklaren en die afgetekend moeten worden
  • Indien je niet kan, zoek je zelf een ander persoon via de whatsapp groep.
  • Wees op tijd want om 18.30 zijn er al baangebruikers van de Weirijders. De Weirijders zijn ook op tijd om ons toegang te geven op andere dagen
  • Schoonmaakdienst van kantine is bij voorkeur op donderdag van 18.30-19.30 uur want op maandag is al uitgebreid schoongemaakt na de bingo.

Het is momenteel (technisch) niet mogelijk om het rooster van de kantinedienst hier te publiceren.

Namens het bestuur en de kantinecommissie, met vriendelijke groet

Gerdi van Lith en Lennard van Putten