ereleden benoemd

ereleden benoemd

Tijdens  de najaar Algemene Leden Vergadering zijn veel onderwerpen besproken. Het is immers wederom een uitdagend sportjaar.  Als vast onderdeel van de vergadering is uiteraard de bestuurssamenstelling besproken, waarbij Henk Versteeg toegetreden is tot het bestuur nadat Cindy Koster en Henk Gerritse af waren getreden.  Henk en Cindy zijn ongelooflijk lang bestuurslid geweest en hebben daardoor grote bijdrage geleverd in het draaiend houden van de vereniging.  Tijdens de ALC is vervolgens besloten dat Henk en Cindy worden benoemd tot ere lid van onze vereniging als blijk van dank voor hun inspanningen. Ook Marco Blom, die tijdens de vorige ALV was afgestreden werd benoemd tot erelid.