Gedragscode voor iedereen

Als aanwezige op onze wielerbaan of elders herkenbaar als verenigingslid:

 1. Toon je respect. Voor je teamgenoten, juryleden, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 2. Respecteer je afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 3. Ga je netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 4. Zorg je voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 5. Ben je open. Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.
 6. Blijf je van anderen af. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 7. Houd je je aan de regels. Lees de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken en houd je daar ook aan.
 8. Respecteer je het privéleven van de andere sporters. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met iedere sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 9. Tast je niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken zoals gewicht of lengte. Sluit niemand buiten en ben je tolerant.
 10. Ben je eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld en gebruik geen doping. Daarnaast doe je niet mee aan competitievervalsing.
 11. Neem je geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt dit dan aan het bestuur.
 12. Bied je geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 13. Houd je je aan de verkeersregels tijdens een training. Wanneer je in het donker traint, moet je licht op de fiets hebben. Tijdens wedstrijden mag je geen bel of verlichting op de fiets hebben.
 14. Drink je tijdens activiteiten met jeugd geen alcohol en rookt niet.
 15. Ben je open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen van overtredingen van deze gedragscode en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

N.B. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een bestuurslid of de vertrouwenspersoon.

Ernstige overtreding van deze gedragsregels kan in het uiterste geval leiden tot het royeren van het lidmaatschap. Dit is ten allen tijde een besluit van het bestuur.

Aanvullend op de gedragscode gelden de volgende punten voor het gebruik van de wielerbaan.

Gedragsregels Wielerbaan

 • Fiets ten allen tijde tegen de richting van de klok.
 • Ga nooit stilstaan op de baan.
 • Draag altijd een goedgekeurde helm tijdens het fietsen.
 • Triatlonsturen zijn tijdens gezamenlijke trainingen verboden.
 • Het dragen van oordopjes tijdens trainingen (muziek, telefoon e.d.) is verboden.
 • Rijd rechts op de baan i.v.m. inhalen door snellere fietsers.
 • Houd rekening met andere fietsers, niet iedereen fietst even snel.
 • Hou je handen aan het stuur.
 • Het trainen is voor eigen risico. Het bestuur van vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade op welke wijze dan ook ontstaan.

 

Bij wedstrijden geldt daarnaast het volgende

 • Deelname op mountainbikes, e-bikes en alle fietsen zijnde geen racefiets is niet toegestaan.
 • Losse onderdelen (reserveonderdelen, reparatiesetje, fietspomp, e.d.) dienen vóór de trainingswedstrijd van de fiets te worden verwijderd. Bidons, een fietsbel en een fietscomputer zijn wel toegestaan, mits deugdelijk aan de fiets bevestigd.
 • De deelnemer is verplicht om tijdens de gehele trainingswedstrijd het aan hem of haar verstrekte rugnummer zichtbaar te dragen. Het rugnummer dient tevens als bewijs van betaling. Starten zonder rugnummer is niet toegestaan. Na de wedstrijd dient het rugnummer weer geretourneerd te worden bij de inschrijfbalie. Indien het rugnummer na afloop niet wordt ingeleverd (of bij verlies) wordt er € 5,00 in rekening gebracht.
 • In geval van materiaalpech (of een lekke band) dient de deelnemer zich naar een plek naast het parcours te begeven zonder daarbij andere deelnemers te hinderen.