Bestuur en Organisatie

Vrijwilligers en organisatie als ruggengraat

De vereniging JvR de Batauwers functioneert via het bestuur en enkele commissies. Commissies moeten zo veel mogelijk uit beleid opereren zodat het bestuur de continuïteit waarborgt.  Het parcours wordt beheerd door stichting “Wielersportcentrum de Betuwe”.

De vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers en als zodanig kan iedereen wel ergens bij helpen en bij het inschrijven wordt vermeld dat een actieve bijdrage onderdeel van het lidmaatschap is. Heb je voorkeur voor specifieke vrijwilligers taken geef het dan door aan het bestuur.

Bestuur

Voorzitter                      vacant                 voorzitter@jvrdebatauwers.nl

Secretaris                      Bram Roozendaal            secretaris@jvrdebatauwers.nl

Penningmeester           Gerdi van Lith           penningmeester@jvrdebatauwers.nl

lid                                 Lennard van putten  communicatie@jvrdebatauwers.nl  

lid                                   Vacant

Commissies

De dagelijkse gang van zaken wordt via de volgende commissies uitgevoerd.
Er is altijd plek voor additionele vrijwilligers !

Jeugdcommissie

Voor de jeugd is het belangrijk om samen plezier te beleven en niet alleen met fietsen. De jeugdcommissie organiseert daarom aanvullende activiteiten voor alle jeugdleden. Voorbeelden zijn onder andere trainingskamp, sport- en spel middag (zoals kano varen, survival, bbq, etc).

lees meer
Sponsorcommissie

Zonder sponsoren kan de vereniging de ambities van talentontwikkeling niet waarmaken. De sponsorcommissie heeft als doel het onderhouden van relaties gedurende lopende sponsorcontracten en het verwerven van potentiële nieuwe sponsoren. Activiteiten vinden in nauwe samenwerking plaats met de communicatie commissie. Contact via communicatie@jvrdebatauwers.nl

Kascommissie

Geen vereniging kan zonder kascommissie.

lees meer
Kledingcommissie

Doel ontwerpen, beheren (bestellen) en verstrekken van de clubkleding. kleding@jvrdebatauwers.nl

lees meer
Kantine Commissie

Een kantine is een mooi goed, maar zal niet mooi blijven als het niet goed verzorgd wordt. De kantine commissie houdt zich hier mee bezig.

lees meer
Onderhoudscommissie

Het bezit van een parcours vereist ook onderhoud en beheer. De onderhoudscommissie regelt dat dit wordt gedaan. (NB : alle leden zullen een bijdrage moeten leveren. Deze commissieleden zullen NIET al het werk doen !)

Trainerscommissie

De sportieve prestaties worden via de trainers begeleid. Zij zijn te bereiken via email trainers@jvrdebatauwers.nl
Vanuit de lange clubhistorie zijn er vele oudleden verbonden als trainers aan de vereniging. Ouders kunnen via de vereniging training volgen om opgeleid te worden tot trainer want aan bevoegde trainers is nooit een te kort.

Communicatie commissie

Focus is het verzorgen van communicatie met externe belanghebbende zoals, media, sponsoren, en potentiële leden.
Taken zijn het beheer van de website, Facebook, Youtube en plaatsen van berichten in andere media (huis aan huis bladen, Gelderlander, TV Gelderland, etc) . De interne leden communicatie dient rechtstreeks door commissies en bestuur uitgevoerd te worden). Contact via communicatie@jvrdebatauwers.nl

Wedstrijdcommissie

De organisatie van wedstrijden vereist enige ervaring. De wedstrijdcommissie heeft als doel de wedstrijden in goede banen te leiden.

lees meer